die probleme der welt

die probleme der welt haben gesichter,
die probleme der welt haben namen,
die probleme der welt haben gründe;
jeden tag kann ich die probleme der welt sehen,
und sie schauen mich an, als ob ich das problem wäre!

Roger Rauw, 2017